Loading...

Download FREE pdf:

One-dimensional snow water and energy balance model for vegetated surfaces

Year: 2002

Authors: Jiming Jin, Xiaogang Gao, Soroosh Sorooshian, Zong-Liang Yang, Roger Bales, Robert E. Dickinson, Shu-Fen Sun, Guo-Xiong Wu